Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị kinh doanh là 26,70 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Quản trị kinh doanh được đánh giá là một ngành học rất phù hợp với các bạn trẻ năng động, ưa thích làm việc trong môi trường cạnh tranh, phát huy năng lực quản lý kinh doanh của bản thân. Đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của nước ta Trong sự phát triển kinh tế nói chung của mỗi quốc gia, nhân lực Quản trị kinh doanh được xem là yếu tố cốt lõi trong sự phát triển của khu vực doanh nghiệp . Nhân lực quản trị kinh doanh là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Đào tạo nhân lực Quản trị kinh doanh chính là đào tạo ra những con người nắm vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động của các tế bào trong nền kinh tế.

IMG 4015

Trước nhu cầu lớn của xã hội, lựa chọn ngành học Quản trị kinh doanh trở thành xu thế lựa chọn của khá nhiều học sinh và phụ huynh. Trường Đại học Thương mại là một trong những cơ sở đào tạo ngành Quản trị kinh doanh có uy tín và chất lượng cao. Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương mại tiền thân là Khoa Kinh tế thương nghiệp, chính thức đào tạo ngành Quản trị kinh doanh từ năm 1994. Với bề dày 60 năm trưởng thành và phát triển, Khoa Quản trị kinh doanh ngày càng khẳng định vị thế của mình trong đào tạo.