Điểm chuẩn đại học thương mại khoa marketing và các khoa khác

Điểm chuẩn đại học thương mại khoa marketing và các khoa khác

Điểm chuẩn đại học thương mại khoa marketing năm 2021 là 27.5. Ở mức cao nhất của trường. Năm ngoái mức điểm trúng tuyển là 26,7. Đây là luôn là khoa có mức điểm cao nhất

Dưới đây là điểm chuẩn đại học thương mại khoa marketing và tất cả các khoa.

Chú thích ảnh
Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn từ 25,8 đến 27,45, trong đó cao nhất ngành Marketing, thấp nhất ngành Quản trị khách sạn.
Chú thích ảnh
Theo bảng điểm chuẩn này, mức điểm cao nhất là 27,45 điểm ở chuyên ngành Marketing thương mại thuộc ngành Marketing. Hai ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 25,8 điểm.

Đại học Thương mại tuyển 4.000 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái, cho hơn 20 ngành và chuyên ngành đào tạo. Trường tuyển sinh theo ba phương thức gồm tuyển thẳng (3%), xét tuyển kết hợp (15%) và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (82%). Trường lấy điểm sàn xét tuyển là 18.

Đại học Thương mại. Ảnh: TMU
Đại học Thương mại. Ảnh: TMU
Giới thiệu chung về Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường Đại học Thương mại là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo.

I. Các ngành/chuyên ngành đào tạo:
Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử…tại Việt Nam.
1. Các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân:

– Kinh tế (Quản lý kinh tế);- Kế toán (Kế toán doanh nghiệp);- Kế toán (Kế toán công);- Kiểm toán (Kiểm toán);- Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp);- Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử);- Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế);- Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh);- Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại);- Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại);- Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn);- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành);- Marketing (Marketing thương mại);- Marketing (Quản trị thương hiệu);- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);- Luật kinh tế (Luật kinh tế);- Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại);- Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế);- Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế);- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại).

2. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ:

– Kế toán;- Kinh doanh thương mại;- Quản lý kinh tế;- Quản trị kinh doanh;- Tài chính – Ngân hàng;- Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

3. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ:    
– Kế toán;
– Kinh doanh thương mại;
– Quản lý kinh tế;
– Quản trị kinh doanh;
– Tài chính – Ngân hàng.