Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị khách sạn

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị khách sạn

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị khách sạn là 26.15 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Quản trị khách sạn là một chuyên ngành đào tạo của Khoa Khách sạn – Du lịch, Trường Đại học Thương mại. Nhiều năm trở lại đây, chuyên ngành “quản trị khách sạn” thu hút một lượng lớn hồ sơ của các thí sinh đăng ký vào ngành. Ngành học này đặc biệt phù hợp với những bạn năng động, nhạy bén trong công việc, có khả năng quan sát nắm bắt tâm lí khách hàng, xử lí tình huống tốt trong những trường hợp khẩn cấp và đặc biệt phải có đam mê, nhiệt huyết trong công việc. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn phải đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cụ thể như sau:

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – KHOA KHÁCH SẠN DU LỊCH (HỆ ĐẠI TRÀ)

* Về kiến thức: Sinh viên đạt chuẩn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, du lịch và khách sạn, đảm bảo kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo:
– Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, du lịch và khách sạn.
– Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về quản trị khách sạn.
– Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
– Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực quản trị khách sạn.
– Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động trong khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú.