Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh doanh quốc tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh doanh quốc tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh doanh quốc tế là 27.10 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
Nội dung đào tạo:
✔ Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống kinh tế quốc tế, tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế (tài chính quốc tế).
✔Cử nhân Kinh tế quốc tế được trang bị kiến thức và lý luận về quan hệ kinh tế quốc tế, cơ sở phân tích và hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa; những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam.✔SV còn được trang bị các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong lĩnh vực thương mại, logistic và đầu tư, tài chính. 

2

  Cơ hội nghề nghiệp :
✔Sinh viên tốt nghiệp ngành này có cơ hội làm việc trong các ngành: Ngoại giao, Vận tải quốc tế, hàng không; Xuất nhập khẩu; Tư vấn đầu tư quốc tế/xúc tiến thương mại. ✔SV cũng có cơ hội thăng tiến trở thành nhà quản trị cấp cao, các nhà hoạch định chiến lược, chính sách tại các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia. ✔Ngoài ra SV có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi lợi nhuận; Các học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành kinh tế quốc tế.