SpamBrain là gì? Bản cập nhật mới nhất của Google tháng 12 năm 2022

SpamBrain là gì? Bản cập nhật mới nhất của Google tháng 12 năm 2022

Google sẽ bắt đầu triển khai bản cập nhật spam liên kết tháng 12 năm 2022 vào ngày 14 tháng 12. Quá trình này sẽ mất tối đa hai tuần để hoàn thành. Google xác nhận một bản cập nhật cho hệ thống phát hiện spam, được gọi là bản cập nhật spam liên kết tháng 12 năm 2022, hiện đang được triển khai và sẽ mất tối đa hai tuần để hoàn thành.

SpamBrain là gì?

SpamBrain là hệ thống phát hiện thư rác với khả năng tìm các liên kết đã mua và phát hiện các miền được sử dụng chủ yếu để chuyển liên kết đến các trang web khác của Google.

Bản cập nhật spam liên kết tháng 12 năm 2022 sử dụng hệ thống ngăn chặn spam dựa trên trí tuệ nhân tạo của Google, SpamBrain, để vô hiệu hóa các liên kết không tự nhiên.

Ngoài việc trực tiếp phát hiện thư rác, Google cho biết SpamBrain hiện có thể xác định các trang web mua liên kết và các trang web được sử dụng để xây dựng liên kết gửi đi.

Bản cập nhật thư rác liên kết tháng 12 năm 2022 có ảnh hưởng đến trang web của tôi không?

Google khuyên rằng thứ hạng có thể thay đổi do bản cập nhật liên kết spam vào tháng 12 năm 2022 vô hiệu hóa các liên kết không tự nhiên, loại bỏ mọi tín hiệu được chuyển đến miền liên kết.

Bản cập nhật này ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm bằng tất cả các ngôn ngữ, có khả năng tạo ra tác động rộng rãi.

Trang web của bạn có bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này hay không tùy thuộc vào cách bạn có được các liên kết và cách bạn liên kết ra các trang khác.

Google có các nguyên tắc nghiêm ngặt chống lại việc lấy liên kết chủ yếu để tăng thứ hạng tìm kiếm. Ngoài ra, Google có các nguyên tắc về các liên kết đủ điều kiện được chuyển đến các trang web khác.

Ví dụ: nếu bạn đang nhúng một liên kết đơn vị liên kết trong một nội dung văn bản, thì bạn cần phải đánh giá liên kết đó bằng thẻ rel=sponsored.

Việc không gắn thẻ các liên kết liên kết một cách thích hợp có thể dẫn đến việc trang web của bạn bị cập nhật liên kết spam.

Ngoài ra, bạn cần gắn thẻ các liên kết trong bài đăng của khách bằng rel=nofollow, nếu không điều đó cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối với Google.

Nếu bạn đang tuân theo các phương pháp hay nhất của Google về đường liên kết đến và đường liên kết đi, thì bản cập nhật về spam đường liên kết vào tháng 12 năm 2022 sẽ không có tác động tiêu cực đến bạn.

Nguồn: Google