Vệ tinh Cubesat là gì?

Vệ tinh Cubesat là gì?

Dự kiến, vệ tinh cubesat Nanodragon do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển sẽ tách khỏi tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản vào khoảng 9h sáng nay (7/10), đi vào quỹ đạo và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Vậy vệ tinh cubesat là gì?

Vệ tinh Cubesat là gì?

Chỉ nặng gần 4kg, NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat, tức là những vệ tinh siêu nhỏ. Khác với những vệ tinh lớn với vốn đầu tư hàng triệu USD, vệ tinh cubesat như Nanodragon có thời gian phát triển ngắn và chi phí thấp hơn. Gần 20 nhà khoa học Việt Nam đã dành hơn 3 năm để chế tạo vệ tinh này.

Đây là vệ tinh do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển. Toàn bộ quá trình, từ nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng của vệ tinh… hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam.

Trước Nanodragon, Việt Nam đã chế tạo và phóng thành công 2 vệ tinh khác lên quỹ đạo. Đó là Picodragon năm 2013; và Microdragon năm 2019. 2 vệ tinh này đã hoạt động thành công trên không gian, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, định vị nguồn thuỷ sản. Đây cũng là minh chứng cho thấy Việt Nam không nằm ngoài cuộc đua vũ trụ của thế giới.