Ví dụ về các loại email marketing thường sử dụng

Ví dụ về các loại email marketing thường sử dụng

Email marketing có thể gặp ở bất kỳ trường hợp nào như xác nhận đăng ký thành công, mua hàng, phản hồi dịch vụ… Dưới đây là các ví dụ thực tế về Email marketing

Email chào mừng (Welcome emails)

Gửi tự động khi người dùng đăng ký vào danh sách email của bạn. Mục đích là chào mừng và giới thiệu về công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Email cần ngắn gọn, xúc tích.

Mục đích chủ yếu để khách hàng phải mở email, tăng tỉ lệ mở email lần đầu, hạn chế các email sau sẽ vào thư spam của khách hàng

Email chào mừng
Email chào mừng đăng ký thành công

Email thông tin sản phẩm (Product update emails):

Gửi thông báo về các cập nhật mới, tính năng mới hoặc sự kiện liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Email thông tin sản phẩm
Email giới thiệu sản phẩm mới

Email bán hàng (Promotional emails):

Gửi để thông báo về các khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt nhằm kích thích người nhận mua hàng.

Email bán hàng
Email bán hàng, giảm giá

Email giỏ hàng bỏ dở (Abandoned cart emails):

Gửi đến những người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn tất quá trình mua hàng. Mục đích là nhắc nhở và khuyến khích họ hoàn tất giao dịch.

Email thông tin sự kiện (Event announcement emails):

Gửi thông báo về các sự kiện, hội thảo, buổi biểu diễn hoặc webinar mà công ty của bạn tổ chức hoặc tham gia.

Email thông tin sự kiện
Email mời tham gia sự kiện của Bizflycloud

Email bài viết blog (Blog post emails):

Gửi email với liên kết đến các bài viết blog mới nhất trên trang web của bạn, nhằm chia sẻ kiến thức, thông tin hữu ích và tạo sự tương tác với khách hàng.

Email bài viết blog

Email nhận xét và đánh giá (Review request emails):

Gửi email yêu cầu khách hàng đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sau khi họ đã mua hàng. Điều này giúp tạo động lực cho người dùng chia sẻ trải nghiệm của mình và xây dựng đánh giá tích cực.

Email nhận xét và đánh giá

Email thông báo lưu lượng (Traffic update emails):

Gửi email với thông báo về lưu lượng truy cập, số lượt xem hoặc những con số quan trọng khác liên quan đến hoạt động trang web của bạn. Điều này giúp người nhận hiểu rõ hơn về sự phát triển và thành công của bạn.

Email thông báo lưu lượng

Đây chỉ là một số ví dụ về các loại email marketing phổ biến. Tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược của bạn, bạn có thể tạo ra email marketing phù hợp với doanh nghiệp của mình