Mẫu email auto reply khi nghỉ phép

Mẫu email auto reply khi nghỉ phép

Dưới đây là mẫu mẫu email auto reply khi nghỉ phép khi bạn có việc xin nghỉ vì việc bận hay đi du lịch.

Chào bạn,

Cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi. Tôi xin thông báo rằng tôi đang nghỉ phép từ ngày [Ngày bắt đầu] đến ngày [Ngày kết thúc].

Trong thời gian này, tôi sẽ không có thể trả lời email hoặc thực hiện các công việc liên quan. Tuy nhiên, tôi sẽ xem và xử lý email của bạn ngay khi tôi trở lại văn phòng.

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với [Người liên hệ khẩn cấp] qua email [Địa chỉ email liên hệ khẩn cấp] hoặc số điện thoại [Số điện thoại liên hệ khẩn cấp].

Xin lưu ý rằng tôi sẽ không thể nhận cuộc gọi hoặc trả lời tin nhắn trong thời gian nghỉ phép.

Cám ơn sự thông cảm và hỗ trợ của bạn. Tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất khi tôi trở lại làm việc.

Trân trọng, [Tên của bạn] [Chức vụ] [Email liên hệ] [Số điện thoại liên hệ]

mẫu email auto reply khi nghỉ phép
Mẫu email auto reply khi nghỉ phép